LED Bulb Hybrid

  • 120 LED 3200°K + 120 LED 5600°K (Litegear VHO Pro series 3200°K/5600°K) 95CRI
  • Range 3200°K to 5600°K
  • Power connector: XLR4M (1:5600°K / 2: 3200°K / 4:+)
  • 4 segments 90° switches on/off
  • Velcro TM  Mounting
  • Power consumption: 60w (12VDC)
  • Weight: 0,7kg

 

 

Product Ref: PGA103